Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!

Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!

  • Masarykovo náměstí 34/15

  • 250 01 Brandýs nad Labem

  • +420 728 677 707

  • +420 326 902 358

Kontaktujte nás

Při úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení

Při úmrtí např. ve zdravotnickém zařízení, v ústavu sociální péče, v domově seniorů, v hospici a jinde, nám můžete nejprve zatelefonovat: 728 677 707 a 602 174 272, nebo se přímo dostavit do jedné z našich kanceláří, kde s naším pracovníkem domluvíte další postup. Pokud si přejete získat doplňující informace v době, kdy jsou naše kanceláře uzavřeny, volejte kdykoli na výše uvedená telefonní čísla.

Většina těchto zařízení dnes běžně disponuje chladícími boxy pro uložení zemřelých. Převzetí těla a jeho následný převoz bývá možný většinou pouze v pracovní dny a v určené hodiny (v návaznosti na technologické postupy těchto zařízení). Pokud je převoz možný nebo dokonce žádoucí provést neprodleně po úmrtí, jsme připraveni do těchto zařízení vyjet z Brandýsa nad Labem prakticky kdykoli (zpravidla do jedné hodiny od ohlášení úmrtí).

Šaty pro zesnulého nenoste do nemocnice, ale vezměte je s sebou k jednání do naší kanceláře.

Při sjednávání pohřbu budete potřebovat:

– občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)

– znát rodné číslo a rodné příjmení manžela (manželky) zemřelé (ho)

– občanský průkaz objednavatele pohřbu

– oblečení pro zesnulého

Potvrzení o úmrtí vystavené zdravotnickým zařízením nebo domovem seniorů NENÍ potřeba.