Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!

Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!

  • Masarykovo náměstí 34/15

  • 250 01 Brandýs nad Labem

  • +420 728 677 707

  • +420 326 902 358

Kontaktujte nás

Úmrtí doma

Při úmrtí doma se obraťte na příslušného obvodního lékaře (v jeho ordinačních hodinách), nebo zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, telefonní číslo: 155 nebo 112. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého a vystaví “List o prohlídce zemřelého”, který ponechá na místě úmrtí. Tento doklad pak zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu zemřelého z místa úmrtí do místa jeho dočasného uložení v chladícím zařízení.

Převozy z místa úmrtí provádíme NEPŘETRŽITĚ, na tel.:  728 677 707 nebo 602 174 272.

Při sjednávání pohřbu budete potřebovat:

– občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)

– znát rodné číslo a rodné příjmení manžela (manželky) zemřelé osoby

– občanský průkaz objednavatele pohřbu

– oblečení pro zesnulou osobu

Potvrzení o úmrtí vystavené zdravotnickým zařízením nebo domovem seniorů NENÍ potřeba.