Časté dotazy k pohřbu

Zesnulé převážíme nepřetržitě
Zajišťujeme výkopy hrobů
a otevření hrobek
Čelákovice

Navštivte naše pobočky

Brandýs n. L.

Jaké máte volné termíny?

Zavolejte nám a domluvíme se. Jistě nalezneme vhodný termín, který vám bude vyhovovat. Volejte kdykoli.

Jaké úřední náležitosti souvisejí s úmrtím?

Po úmrtí blízké osoby je potřeba vyřešit řadu úředních záležitostí. Veškeré záležitosti je však možné začít řešit až poté, co obdržíte úmrtí list. Naše Pohřební služba OTTL vyřídí úmrtní list za vás.

Úmrtní list zemřelého

Zasílá matrika městského, obvodního, místního či obecního úřadu (dle místa úmrtí) poštou na adresu objednavatele pohřbu.

Dědické řízení

Vyřizuje příslušný notář na základě ustanovení okresním či obvodním soudem (podle místa trvalého pobytu zemřelého). Notář pak sám vyzve objednavatele pohřbu k jednání (v okrese Praha-východ cca za 3 měsíce).

K účasti na předběžném šetření (zahájení dědického řízení) bude notářem písemně vyzvána osoba, která vypravila pohřeb (přibližně po 1–3 měsících od úmrtí). Účelem předběžného šetření je zjistit okruh dědiců a okruh majetku, který má být předmětem dědického řízení. Notáři se mj. předkládá faktura za pohřeb a doklad o zaplacení.

logo 01 | Pohřební služba OTTL s.r.o.

Máte na nás ještě nějaké další otázky?

Zavolejte nám. Na vše vám rádi odpovíme. Můžete také navštívit jednu z našich kanceláříBrandýse nad Labem nebo v Čelákovicích. Pohřební služba OTTL poskytuje kompletní pohřební služby eticky a s úctou k zesnulým.

Co budu potřebovat k objednání pohřbu?

Potvrzení o úmrtí vystavené zdravotnickým zařízením nebo domovem pro seniory NENÍ potřeba.

Provádíte výkopy a otevření hrobů nebo hrobek?

Poskytujeme služby spojené s výkopem a otevřením hrobu nebo hrobky pouze pro pohřby, které sami organizujeme.

Jak mám postupovat v situaci, kdy je zemřelý odvezen z místa úmrtí jinou pohřební službou?

Pokud je zemřelá osoba z místa úmrtí odvezena jinou pohřební službou než tou, kterou byste si sami rádi zvolili, pak k této pohřební službě nejste vázáni žádnou povinností u ní následně objednávat pohřeb či kremaci.

Ve většině případů je zemřelá osoba převážena ke zdravotně bezpečnostní nebo soudní pitvě a tyto
převozy hradí zdravotní pojišťovny nebo policie.

Pokud se rozhodnete obrátit se s objednávkou pohřbu nebo kremace na naši Pohřební službu OTTL, vše potřebné zařídíme bez dalších zbytečných nákladů. Zavolejte nám co nejdříve. Rádi vám sdělíme další informace.

Kdy si mohu vyzvednout urnu?

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena za 10–14 dní v naší kanceláři. Vyzvednout si ji může pouze objednavatel pohřbu.

prvek svetly 05 | Pohřební služba OTTL s.r.o.

Jak to u nás probíhá

1 vinova 08 | Pohřební služba OTTL s.r.o.

Kontaktování nás

Zavolejte nám a sdělte nám své přání. Nebo nás navštivte v jedné z našich kanceláří.

2 vinova 08 | Pohřební služba OTTL s.r.o.

Sjednání pohřbu

V kanceláři se vám budeme plně věnovat a pomůžeme vám s výběrem našich služeb.

3 vinova 08 | Pohřební služba OTTL s.r.o.

Uzavření smlouvy

Připravíme vám cenovou nabídku na základě vybraných služeb a uzavřeme smlouvu.

4 vinova 08 | Pohřební služba OTTL s.r.o.

Vystavení dokladů

Vystavíme vám veškeré doklady o úhradách a potvrzení o úmrtí nebo účasti na pohřbu.