Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!

Jaké máte volné termíny?

Zavolejte a domluvíme se.

Jistě společně nalezneme vhodný termín, který Vám bude vyhovovat.

Volejte kdykoli 728 677 707

Kdy se uskutečňují pohřby?

Pohřby se uskutečňují zpravidla v pracovní dny, každou celou hodinu od 10 do 15 hod., případně kdykoli dle dohody.

Jsme připraveni vyhovět Vašim přáním a požadavkům.

Co bude potřeba k objednání pohřbu?

  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • znát rodné číslo a rodné příjmení manžela (manželky) zesnulé osoby
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • oblečení pro zesnulou osobu

Potvrzení o úmrtí vystavené zdravotnickým zařízením nebo domovem seniorů NENÍ potřeba.

Kolik stojí pohřeb?

Celková cena pohřbu se je závislá na vyběru konkrétních služeb, repektive jejich cen (např. typu rakve, počtu kusů smutečního oznámení, poplatku za pronájem konkrétní obřadní síně, počtu věnců a kytic) a na dalších proměnných (např. na místu úmrtí a místu konání pohřbu, délce časového intervalu mezi úmrtím a pohřbem).

Věnce z rostlých květů (1725,-Kč á ks) a kytice z rostlých květů (1150,-Kč á ks) dodáváme včetně látkových stuh se zvoleným potiskem. Květinovou vazbu připravujeme vždy v den pohřbu ve vlastní vazárně věnců a kytic v Brandýse nad Labem.

Celkovou cenu pohřbu Vám můžeme sdělit telefonicky, po uvedení skutečností souvisejících s úmrtím a upřesnění konkrétních požadavků týkajících se pohřbu.

Konečná cena včetně DPH je zákazníkovi sdělena nejpozději před podpisem příkazní smlouvy (objednávky).

Vykopání hrobu?

Poskytujeme služby spojené s výkopem a otevřením hrobu či hrobky, pouze pro pohřby, které organizujeme.

Smuteční oznámení?

Smuteční oznámení tiskneme na počkání v kanceláři pohřební služby.

Jak postupovat v situaci, kdy je zemřelý odvezen z místa úmrtí jinou pohřební službou?

Pokud nastane situace, kdy je zemřelá osoba z místa úmrtí odvezena jinou pohřební institucí, než tou, kterou byste si sami rádi zvolili, měli byste vědět, že k této pohřební službě nejste vázáni žádnou povinností u ní následně objednávat pohřeb či kremaci. Ve většině případů je zemřelá osoba převážena ke zdravotně bezpečnostní nebo soudní pitvě a tyto převozy hradí zdravotní pojišťovny nebo policie.

Pokud se rozhodnete obrátit se s objednávkou pohřbu nebo kremace na naší pohřební službu, vše potřebné zařídíme bez dalších zbytečných nákladů.

Zavolejte nám co nejdříve na telefonní čísla: 728 677 707 nebo 602 174 272, rádi a ochotně Vám sdělíme další informace.

Doklady potřebné k vyřízení pohřbu?

Při sjednávání pohřbu budete potřebovat:

• občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
• znát rodné číslo a rodné příjmení manžela (manželky) zemřelé (ho)
• občanský průkaz objednavatele pohřbu
• oblečení pro zesnulého

Potvrzení o úmrtí vystavené zdravotnickým zařízením nebo domovem seniorů NENÍ potřeba dokládat.

Úřední náležitosti související s úmrtím?

• úmrtní list zemřelého zasílá matrika městského, obvodního, místního či obecního úřadu (dle místa úmrtí) poštou na adresu objednavatele pohřbu;

• dědické řízení vyřizuje příslušný notář na základě ustanovení okresním či obvodním soudem (podle místa trvalého pobytu zemřelého). Notář pak sám vyzve objednavatele pohřbu k jednání (v okrese Praha východ cca za 3 měsíce). Notáři se mj. předkládá faktura za pohřeb a doklad o zaplacení.

Nárok na pracovní volno?

Jako zaměstnanec máte zákonný nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna. Pokud pohřeb zařizujete máte nárok na jeden den volna navíc. U vzdálenějších příbuzných platí totéž, je však podmínkou, aby v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Pohřebné?

Pohřebné je státní příspěvek na pohřeb v zákonem vymezených případech. Nárok na pohřebné je od 1. ledna 2008 zákonem omezen na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Notářské řízení?

K účasti na předběžném šetření (zahájení dědického řízení) bude notářem písemně vyzvána osoba, která vypravila pohřeb (přibližně po 1-3 měsících od úmrtí). Účelem předběžného šetření je zjistit okruh dědiců a okruh majetku, který má být předmětem dědického řízení.

Vyzvednutí urny?

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena za 2-3 týdny (při zpopelnění v Nymburce za 4 týdny) ode dne zpopelnění v kanceláři pohřební služby, kde si ji může vyzvednout objednavatel pohřbu.